“Law of Nature”?

“Law of Nature” atau dikenali sebagai Undang-Undang Alam adalah merupakan undang-undang di alam semula jadi dan ia sah selama-lamanya atau seadanya. Undang-undang ini adalah merupakan undang-undang yang mutlak dan betul. Malahan, hanya cerapan setiap manusia sahaja yang mengatakan undang-undang ini salah. Disini saya ingin ¬†perjelaskan lagi berkenaan Undang-undang Alam berdasarkan gambar diatas. Seperti yang kita […]