Apa itu Hak Asasi Manusia?

Hak asasi manusia adalah perkara yang dianggap sebagai hak kebebasan yang perlu dimiliki setiap manusia tidak mengira agama, sosial, warna kulit dan bangsa. Mereka berhak mendapat hak itu seperti manusia yang lain. Dan wujud pula kumpulan atau individu yang sering menperjuangkan hak asasi manusia ini. Pelbagai isu kemanusiaan yang dibangkitkan. Ada yang sememangnya patut diperjuangkan […]